Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bilgodtgjørelse (kjøregodtgjørelse)

Fra 1. januar 2011 ble skattereglene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser, herunder kilometergodtgjørelse, frikoblet fra statens særavtaler. Skattedirektoratets forskuddssatser for kilometergodtgjørelse i 2014 (og for årene 2011 - 2013) tilsvarer satsene i statens særavtaler for reiser (reiseregulativene). Vi antar det samme vil gjelde for 2015:

2015
Kjøring i Norge Sats per km
1 - 10 000 km kr 4,10*)
over 10 000 km kr 3,45*)
EL-bil kr 4,20
Tilhengertillegg kr 1,00
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00
*)Tillegg på 10 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.
Kjøring i utlandet
Bilgodtgjørelse kr 4,10
Passasjertillegg kr 1,00
 
Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren
Per km inntil 50 000 km/år kr 1,50
Per km over 50 000 km/år kr 0,70

 

2014
Kjøring i Norge Sats per km
1 - 10 000 km kr 4,05*)
over 10 000 km kr 3,45*)
EL-bil kr 4,20
Tilhengertillegg kr 1,00
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00
*)Tillegg på 10 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.
Kjøring i utlandet Sats per km
Bilgodtgjørelse kr 4,05
Passasjertillegg kr 1,00
  
Pendlere  
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren 
Per km inntil 50 000 km/år kr 1,50
Per km over 50 000 km/år kr 0,70

 

2013
Kjøring i Norge  Sats per km
1 - 10 000 km kr 4,05*)
over 10 000 km kr 3,40*)
EL-bil kr 4,20
Tilhengertillegg kr 0,85
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00

*)Tillegg på 10 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Kjøring i utlandet  Sats per km
Bilgodtgjørelse kr 4,05
Passasjertillegg kr 1,00

Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren

Per km inntil 50 000 km/år kr 1,50
Per km over 50 000 km/år kr 0,70

 

2012
Kjøring i Norge fom. 01.01.12 Sats per km
1 - 10 000 km kr 3,90*)
over 10 000 km kr 3,25*)
EL-bil kr 4,10
   
Tilhengertillegg kr 0,70
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00

*)Tillegg på 10 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Kjøring i utlandet fom. 01.01.12 Sats per km
Bilgodtgjørelse kr 3,90
Passasjertillegg kr 1,00

Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

Per km inntil 50 000 km/år kr 1,50
Per km over 50 000 km/år kr 0,70

 

2011
Kjøring i Norge
1 - 9 000 km kr 3,65*)
over 9 000 km kr 3,00*)
EL-bil kr 4,00
   
Tilhengertillegg kr 0,60
Tillegg skogs/anleggsvei kr 0,90
Passasjertillegg kr 0,90

*)Tillegg på 5 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Kjøring i utlandet
Bilgodtgjørelse kr 3,65
Passasjertillegg kr 0,90

Pendlere

Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

Per km inntil 35 000 km/år kr 1,50
Per km over 35 000 km/år kr 0,70

Tilbake til satsoversikt