Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Kemnerkontoret > Næringsvirksomhet > Skatteoppgjør

Skatteoppgjør

Når skattekontoret har behandlet selvangivelsen, får du et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret inneholder opplysninger om hvilken formue og inntekt det er beregnet skatt av, hvor mye som er betalt i skatt, samt om det er betalt for mye eller for lite. Skatteoppgjøret sendes ut fra kemnerkontoret.

Enkeltpersonforetak og deltakere i ansvarlig selskap (personlige skattytere)

Skatteoppgjøret i 2014 (inntektståret 2013):   

 • Første skatteoppgjørspulje sendes ut onsdag 25. juni 2014 og omfatter kun lønnstakere og pensjonister som har levert selvangivelsen elektronisk eller har benyttet seg av leveringsfritak. Skattytere som har levert selvangivelsen på papir får ikke skatteoppgjøret i juni.
   
 • Neste skatteoppgjørspulje sendes ut onsdag 6. august og inkluderer personlig næringsdrivende og deres ektefeller, samt skattytere som har levert selvangivelsen på papir.
   
 • Etter 6. august blir det løpende skatteoppgjør fram til siste utlegg. Dette betyr at du får skatteoppgjøret så snart selvangivelsen er ferdig behandlet i perioden august - oktober.
   
 • Siste skatteoppgjør sendes ut onsdag 15. oktober 2014.

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto. Det er mulig å endre bankkonto for utbetaling av tilgodebeløp.

Har du betalt for mye skatt, skal du ha rentegodtgjørelse av det som er for mye innbetalt (tilgodebeløp under kr 100 blir ikke utbetalt). Rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret i 2014 (inntektsåret 2013):

 • Forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen 31. desember 2013:
  1,08 % p.a. fra 1. juli 2013 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2014
   
 • Tilleggsforskudd og forskuddsskatt innbetalt i 2014 (senest 31. mai):
  1,08 % p.a. fra 31. mai 2014 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2014

Mener du det er feil ved likningen, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregninger av skatter og avgifter, må du sende inn klage på likningen til skattekontoret

Husk at du må betale kravet ved forfall, selv om det er levert likningsklage. Hvis du ikke har mulighet for å betale kravet mens klagen behandles, må du søke om betalingsutsettelse.

Spørsmål om avregning av skatten: Kontakt Kemnerkontoret

Har du fått restskatt forfaller denne til betaling i to terminer. Fristen for å betale restskatten beregnes ut fra datoen vi sender ut skatteoppgjøret ditt. Betalingsfristen for første termin er tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut, men tidligst 20. august. Betalingsfristen for andre termin er fem uker etter første termin.

Aksjeselskap, norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) og banker (upersonlige skattytere)

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2013 sendes ut onsdag 15. oktober 2014.

Har virksomheten innbetalt for mye skatt, får dere rentegodtgjørelse av det som er for mye innbetalt. Rentegodtgjørelse ved skatteoppgjøret i 2014 (inntektsåret 2013):

 • For forskuddsskatt innbetalt senest 31. mai 2014 er rentegodtgjørelsen 1,08 % p.a., beregnet fra 15. mars 2014 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter 15. oktober 2014.

Klage på likningen sendes skattekontoret.

Husk at dere må betale kravet ved forfall, selv om det er levert likningsklage. Hvis dere ikke har mulighet for å betale kravet mens klagen behandles, må dere søke om betalingsutsettelse.

Spørsmål vedrørende avregning av skatten: Kontakt Kemnerkontoret

Har virksomheten fått restskatt forfaller denne til betaling i én termin:

 • 5. november 2014