Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Kemnerkontoret > Piggdekkgebyr

Piggdekkgebyr

Oslo kommune har bestemt at det innenfor bygrensen skal betales avgift for å kjøre med piggdekk. Piggdekkgebyrsesong starter 01.11.2013 og varer til og med 27.04.2014.

Informasjon om piggdekkgebyrordningen, priser og hvordan kjøpe oblater finner du på www.piggav.no. Der finner du også vanlige spørmål og svar om ordningen.

Bymiljøetaten kontrollerer sammen med politiet og Statens vegvesen at avgiften er betalt. Manglende betaling/ikke synlig oblat medfører et tilleggsgebyr som kreves inn av Oslo kemnerkontor, Kommunal inkasso.

  • Tilleggsgebyr (ikke betalt piggdekkgebyr) kr 750.

Betalingsfristen er 21 dager. For sen betaling medfører 50 % forhøyelse, uavhengig av om gebyret påklages. Denne forhøyelsen er lovbestemt, og det gis derfor ikke betalingsutsettelse, jf. veitrafikkloven § 31 a, tredje ledd og piggdekkforskriften § 8. Tilleggsgebyr piggdekk innkreves etter reglene for innfordring av skatt.

Har du fått tilleggsgebyr må du bruke betalingsinformasjonen fra gebyret du har fått på kjøretøyet eller fra senere mottatte purringer/varsler.

Betaling skal skje til bankkonto 1315 01 01845
SWIFT/BIC: DNBANNOKK
IBAN: NO1713150101845 
Benytt alltid KID-nummer eller merk betalingen med kjøretøyets kjennemerke.

Spørsmål om ileggelsen og/eller klage på ileggelsen rettes til:

Bymiljøetaten
Pb. 9336 Grønland
0135 OSLO
Telefon 23 48 20 30

Klageskjema på www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no  

Spørsmål om innkreving/betaling rettes til:

Oslo kemnerkontor