Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Kemnerkontoret > Piggdekkgebyr

Piggdekkgebyr

Oslo kommune har bestemt at det innenfor bygrensen skal betales avgift for å kjøre med piggdekk.

Bymiljøetaten kontrollerer sammen med politiet og Statens vegvesen at avgiften er betalt. Manglende betaling/ikke synlig oblat medfører et tilleggsgebyr som kreves inn av Oslo kemnerkontor, Kommunal inkasso.

  • Tilleggsgebyr (ikke betalt piggdekkgebyr) kr 750.

Betalingsfristen er 21 dager. For sen betaling medfører 50 % forhøyelse, uavhengig av om gebyret påklages. Denne forhøyelsen er lovbestemt, og det gis derfor ikke betalingsutsettelse, jf. veitrafikkloven § 31 a, tredje ledd og piggdekkforskriften § 8. Tilleggsgebyr piggdekk innkreves etter reglene for innfordring av skatt.

Har du fått tilleggsgebyr må du bruke betalingsinformasjonen fra gebyret du har fått på kjøretøyet eller fra senere mottatte purringer/varsler.

Betaling skal skje til bankkonto 1315 01 01845
SWIFT/BIC: DNBANNOKK
IBAN: NO1713150101845 
Benytt alltid KID-nummer eller merk betalingen med kjøretøyets kjennemerke.

Spørsmål om ileggelsen og/eller klage på ileggelsen rettes til:

Bymiljøetaten
Pb. 9336 Grønland
0135 OSLO
Telefon 23 48 20 30

Klageskjema på www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no  

Spørsmål om innkreving/betaling rettes til:

Oslo kemnerkontor